Hovedseksjon

Skolemiljøutvalget

Skolemiljøutvalget består av:

Petter Lein, foresattes representant og leder av SMU

Rannveig Zahl Urke foresattes representant.

Aynur Eren, ansattes representant.

Arusha Nagrasa, elevrådets representant.

Johanna Betyel Asmerom,  elevrådets representant.

May Britt Bastiansen, politisk representant.

Anne Roland, rektor