Hovedseksjon

Elevenes læringsmiljø

Alle klasser på skolen har  læringsmilljø på timeplanen. Dette betyr i praksis at en halvtime hver uke, er timeplanlagt til læringsmiljø. Her vil det være opp til trinnet hvilke tema som skal tas opp og hvordan økta skal organiseres.

Læringsmiljøgruppa på skolen vil jobbe med elevrådet gjennom skoleåret og komme med relevante tips og ideer til hva denne tiden kan brukes til.

Gjennom skoleåret har vi flere ulike aksjoner ift. læriningsmiljøet. Vi har vennskapsuke, lysglimtaksjon, lesekampanjer, garderobekonkurranse og mye annet gøy. Alle trinn har også sin egen plan for arbeid med læringsmljø. Her er det beskrevet hvilke mål for sosial kompetanse alle trinn skal jobbe med. 

Sosial kompetanseplan Prinsdal.pdf

Lysglimtaksjon på Prinsdal

Godt læringsmiljø er viktig og noe vi jobber med kontinuerlig på skolen. Vi har årlig ulike kampanjer på skolen. Bl.a "si-hei- kampanje" og "gode-ord-kampanje".

Vi har også 2 lysglimtaksjoner i løpet av skoleåret- høst og vinter. Da leter alle etter små og store positive handlinger og ord hos hverandre.