Elevenes læringsmiljø

Alle klasser på skolen har  læringsmilljø på timeplanen. Dette betyr i praksis at en halvtime hver uke, er timeplanlagt til læringsmiljø. Her vil det være opp til trinnet hvilke tema som skal tas opp og hvordan økta skal organiseres.

Læringsmiljøgruppa på skolen vil jobbe med elevrådet gjennom skoleåret og komme med relevante tips og ideer til hva denne tiden kan brukes til.

Gjennom skoleåret har vi flere ulike aksjoner ift. læriningsmiljøet. Vi har vennskapsuke, lysglimtaksjon, lesekampanjer, garderobekonkurranse og mye annet gøy. Alle trinn har også sin egen plan for arbeid med læringsmiljø. Her er det beskrevet hvilke mål for sosial kompetanse alle trinn skal jobbe med.

Glade skoleelever, illustrasjon