Om AKS Prinsdal

Gruppe barn sitter på gjerde foran hus.

AKS på Prinsdal har i overkant av 200 barn fra fordelt på 1.-4.trinn. Vi er 17 ansatte og 3 vikarer som er på jobb for barna hver dag.

På AKS er vi opptatt av trygghet og at barna skal ha et meningsfylt tilbud etter skoletid. Her er det frilek, læringsstøttende aktiviteter og tur i nærmiljøet som stort sett fyller tiden.

 

  • Les mer om læringsstøttende aktivteter her.
  • Vi har fast utedag på onsdager.
  • All informasjon om uka blir lagt ut på hjemmesiden og sendt hjem på mail hver uke.

 

Utdanningsetaten i Oslo kommune har utarbeidet en rammeplan for Aktivitetsskolen. Planen skal gi retning for innhold og organisering av Aktivitetsskolen. Med utgangspunkt i rammeplanen har hver enkelt aktivitetsskole utformet sin lokale plan.

 

Rammeplanen og lokal plan finner du på denne siden.

Du kan også lese informasjonsheftet for foresatte her.

Skjemaer

Skjemaer - søknader

Søknadsfrist: Hovedopptaket til Aktivitetsskolen for elever på 1. trinn er 1. april. Det er ellers kontinuerlig opptak av elever gjennom hele året. Plassen tildeles i utgangspunktet for fire år av gangen, altså ut 4. trinn. Man behøver ikke å søke plass ved Aktivitetsskolen for hvert år.

Drawing of a city

Insformasjon

Beliggenhet:

Aktivitetsskolen holder til i samme bygning som 1. trinn nederst i Prinsdal skoles område.

 

Måltider

Ta med matpakke MANDAGER og ONSDAGER (onsdager er også fast utedag)

AKS serverer et enkelt måltid mandager, tirsdager og fredager.

 

I skolens ferier må barna ha med matpakke og drikke til lunsj hver dag. På disse dagene ønsker vi at barna møter før kl. 10.00

Drawing of a city