Hovedseksjon

AKS Prinsdal

Gruppe barn sitter på gjerde foran hus.

AKS på Prinsdal har i overkant av 250 barn fra fordelt på 1.-4.trinn. Vi er 25 ansatte og 7 vikarer som er på jobb for barna hver dag.

På AKS er vi opptatt av trygghet og at barna skal ha et meningsfylt tilbud etter skoletid. Her er det frilek, læringsstøttende aktiviteter og tur i nærmiljøet som stort sett fyller tiden.

  • Les mer om læringsstøttende aktivteter her.
  • Vi har faste utedager som dere vil se på ukeplanene.
  • All informasjon om uka blir lagt ut på hjemmesiden og sendt på skolemelding hver uke.

Utdanningsetaten i Oslo kommune har utarbeidet en rammeplan for Aktivitetsskolen. Planen skal gi retning for innhold og organisering av Aktivitetsskolen. Med utgangspunkt i rammeplanen har hver enkelt aktivitetsskole utformet sin lokale plan.

Rammeplanen for Aktivitetsskolen finner du her.

Pris og betaling på AKS.

 

Skjemaer

Skjemaer - søknader

Søknadsfrist: Hovedopptaket til Aktivitetsskolen for elever på 1. trinn er 15.mai. Det er ellers kontinuerlig opptak av elever gjennom hele året. Plassen tildeles i utgangspunktet for fire år av gangen, altså ut 4. trinn. Man behøver ikke å søke plass ved Aktivitetsskolen for hvert år.

Informasjon

Beliggenhet:

AKS for 1.-4.trinn er i samme bygg som de har klasserom.

 

Måltider

Ta med matpakke TIRSDAGER og TORSDAGER.

AKS serverer et måltid mandag, onsdag og fredag.

I skolens ferier må barna ha med matpakke og drikke til lunsj hver dag.

På disse dagene ønsker vi at barna møter før kl. 10.00.