Læringsstøttende aktiviteter

 Hva er en læringsstøttende aktivitet?

  • En aktivitet som støtter opp under skolens arbeid med fag og ferdigheter
  • En aktivitet som er planlagt og har tydelige læringsmål
  • En aktivitet som har et læringsfokus i planleggingen og gjennomføringen

 

De læringsstøttende aktivitetene skal være lystbetonte og preget av lek, de skal være godt planlagt og ha tydelig formulerte læringsmål.

 

Ukeplanene fra AKS beskriver hvilke læringsstøttende aktiviteter som foregår hver uke.

Heldagsåpent
Heldagsåpent

Hinderløype

i gymsalen