Hovedseksjon

Kontakt AKS

AKS logo grønn

AKS-leder: 

Vivian Smeby
Tlf. 467 62 453
vivian.smeby@osloskolen.no

AKS Telefon: 23191800 tast 2.

 

Baseleder 1. trinn 

Ailin E. Osnes
Tlf.: 907 12 572
ailin.osnes@osloskolen.no

Baseleder  2.trinn 

Manjeet Kaur
Tlf.: 482 66 319
Manjeet.kaur@osloskolen.no

Baseleder 3. trinn 

Yllka Selimi
Tlf.: 457 29 734 
yllka.selimi@osloskolen.no

Baseleder 4. trinn 

Ahtsham Hussain
Tlf.: 900 41 457

ahtsham.hussain@osloskolen.no