Hovedseksjon

Ukeplaner 3. trinn

Her finner du ukeplan for 3.trinn. På ukeplanene finner dere informasjon om læringsstøttende aktiviteter, eventuelle turer, informasjon om mat som serveres, og annen praktisk informasjon som berører AKS- hverdagen. 

Vi ønsker å minne dere på at to dager i uka- tirsdag og torsdag- elevene må ha med seg en ekstra matpakke som skal spises etter at AKS tar over fra skolen.