Hovedseksjon

Dysleksivennlig skole

Dysleksivennlig skole

Prinsdal Skole ble i mars 2019 sertifisert som Dysleksivennlig Skole.

Det stiller krav til oss når det gjelder kompetanse i personalet, tilrettelegging for elever, sikring av tilgang og opplæring i bruk av IKT-ressurser, rutiner for kartlegging og avdekking, gode metoder for lese- og læringsstrategier, godt foreldresamarbeid, samt et trygt og godt læringsmiljø.
Alle elever på Prinsdal Skole har eget læringsbrett (Ipad) og her har eleven mulighet til å få lest opp tekst i dokumenter og på nett, lest opp tekst som hen selv skriver, scanne dokumenter fra bøker eller papir som igjen kan leses opp, samt diktere muntlig i stedet for å skrive.
Elever med dysleksi på 7.trinn får også egen PC, slik at de blir vant til dette som et hjelpemiddel før ungdomsskolen.
Elever med dysleksi har rett på:
- Å få alle tekster både oppgaver, prøver og lekser tilgjengelig som lyd
- Å skrive med et verktøy som har skrivestøtte og opplesningsfunksjon
- Å få god opplæring og oppfølging i bruk av ulike hjelpemidler og tilgjengelighetsfunksjoner på Ipad og PC
På Prinsdal Skole benytter vi disse hjelpemidlene:
- Office Lens
- Engasjerende leser
- Into Words
- CD-ord
- Skoleskrift

Dysleksi Norge rommer også dyskalkuli (mattevansker) og språkvansker.
Prinsdal Skole har rutiner for å tidlig fange opp og legge til rette for elever med disse vanskene.

Vil du lese mer er disse linkene nyttige:
https://dysleksinorge.no/

https://dysleksivennlig.no/