Dysleksivennlig skole

Prinsdal Skole ble i mars 2019 sertifisert som Dysleksivennlig Skole.

Det stiller krav til oss når det gjelder kompetanse i personalet, tilrettelegging for elever, sikring av tilgang og opplæring i bruk av IKT-ressurser, rutiner for kartlegging og avdekking, gode metoder for lese- og læringsstrategier, godt foreldresamarbeid, samt et trygt og godt læringsmiljø.

 

På denne siden finner du som forelder og elev relevante lenker og dokumenter.

Blant annet hvordan du skal laste ned CDord, og hvilke rettigheter man har som dyslektiker.

Vil du lese mer er disse linkene nyttige:

https://dysleksinorge.no/

https://dysleksivennlig.no/

Lydhør:

https://www.nlb.no/hjelp/brukerveiledninger/hva-er-lydhor-og-hvordan-bruker-jeg-den

Søknad til Nav om egen PC:

https://www.nav.no/no/Person/Hjelpemidler/Hva+har+du+vansker+med/lese-og-skrive