Hovedseksjon

Naturfagsrommet

Naturfagsrom

Skolen har naturfagsrom i det nye tilbygget. Rommet har et tilhørende forberedelsesrom som kun læreren har tilgang til. 

Naturfagsrommet har flunkende nytt utstyr som skolen har fått midler til å kjøpe inn.

Vi ser mye aktivitet og læring som foregår i dette rommet! 

Kateter
naturfagsrom bakover