Naturfagsrom

Naturfagsrom

Skolen har fått naturfagsrom i det nye tilbygget. Rommet har et tilhørende forberedelsesrom som kun læreren har tilgang til. 

Naturfagsrommet har flunkende nytt utstyr som skolen har fått midler til å kjøpe inn.

Vi gleder oss til å bruke rommet! 

Kateter
naturfagsrom bakover