Hovedseksjon

Driftsstyret

Hva er Driftsstyret?

Driftsstyret støtter og samarbeider nært med rektor om driften av skolen. Rektor er skolens daglige og pedagogiske leder. Rektor vil forberede de saker styret skal behandle og følge opp vedtakene.

Styret skal legge føringer for skolens virksomhet og prioriteringer innen gitte rammer i regelverk og budsjett. Styrets viktigste sak vil være skolens årsbudsjett. Dernest vil det være viktig for styret å følge med på hvilke resultater skolen oppnår og slik bidra til kvalitetssikring ved skolen. Styret skal også uttale seg om saker skolen har til høring fra høyere skolemyndighet.

Driftsstyrest sammensetning

Driftsstyret skal sammensettes med to representanter fra foreldrene, to representanter for de ansatte og tre politikere. Rektor er sekretær. Innkallinger med saksliste til driftsstyrets møter blir fortløpende lagt ut på denne side. Det samme gjelder referater fra møtene.

Driftsstyret ved Prinsdal skole pr. 01.01.2022

Ansatte:

Aynur Eren, medlem
Lisa Bourne, medlem

Foresatte:

Arne Solhusløkk, medlem
Petter Lein, medlem

Politiske medlemmer:

Lars Ellingsberg, politisk H
Tahir Mahmood Salam, politisk A
Rune Naustdal, politisk R

Varamedlemmer:

Sarah Gaulin, politisk A
May Britt Bastiansen, politisk H
Marte Thorstein, ansatt
Sylvia Kolakowski, ansatt
Rannveig Zahl Urke, foresatt
Ingvilld Veronika Hansen Hjerpseth, foresatt