Driftsstyret

Hva er Driftsstyret?

Driftsstyret støtter og samarbeider nært med rektor om driften av skolen. Rektor er skolens daglige og pedagogiske leder. Rektor vil forberede de saker styret skal behandle og følge opp vedtakene.

Styret skal legge føringer for skolens virksomhet og prioriteringer innen gitte rammer i regelverk og budsjett. Styrets viktigste sak vil være skolens årsbudsjett. Dernest vil det være viktig for styret å følge med på hvilke resultater skolen oppnår og slik bidra til kvalitetssikring ved skolen. Styret skal også uttale seg om saker skolen har til høring fra høyere skolemyndighet.

Driftsstyrest sammensetning

Driftsstyret skal sammensettes med to representanter fra foreldrene, to representanter for de ansatte og tre politikere. Rektor er sekretær. Innkallinger med saksliste til driftsstyrets møter blir fortløpende lagt ut på denne side. Det samme gjelder referater fra møtene.

Driftsstyret ved Prinsdal skole pr. 01.08.2018

Ansatte:

Aynur Eren, medlem
Øyvind Arve klungnes, medlem

Foresatte:

Arne Solhusløkk, medlem
Lars Kaknes, medlem

Politiske medlemmer:

Lars Ellingsberg, politisk H
Sarah Gaulin, politisk A
Rameen N Sheikn, politisk R

Varamedlemmer:

Tahir Mahmood Salam, politisk A
Harald Hansen, politisk R
Tove Gjersrud, politisk H
Alice Uttberg Fjørtoft, ansatt
Harald Stedje, ansatt
Petter Lein, foresatt