Hovedseksjon

Erstatning

Hvis en elev ødelegger verdigjenstander, skolebøker eller inventar, sendes erstatningskrav til foresatte. Dersom ødeleggelsen skyldes uhell, kan erstatningen bli redusert. Det er viktig å sette bokbind på skolebøker og behandle dem med forsiktighet. 

Personlige eiendeler som tas med på skolen er den enkeltes ansvar og erstattes ikke ved tyveri og skade. Gjenstander som ikke naturlig har sammenheng med skolearbeidet, f.eks.: Mobiltelefoner, elektroniske spill, høretelefoner etc erstattes ikke. Vi erstatter heller ikke kontanter, smykker, klokker og vanlig påkledning som luer, belter, skjerf.

Mobiltelefoner skal ikke benyttes i skoletiden/tiden på Aktivitetsskolen eller i friminutt. Dersom det skjer, må eleven levere inn mobilen for resten av dagen.