Hovedseksjon

Jodtabletter og atomberedskap

Fra skolestart høsten 2023 bytter Osloskolen fra å kreve aktivt samtykke til å motta jodtabletter, til å kreve at foresatte aktivt reserverer seg mot at eleven skal motta jodtabletter.

En ny samtykkeløsning vil være tilgjengelig i skoleportalen fra skolestart.

Les mer om atomberedskap og utdeling av jodtabletter på Oslo kommunes nettsider