Den kulturelle skolesekken

Ordningen skal bidra til at alle elever i grunn- og videregående skoler får møte profesjonell kunst og kultur av alle slag innen hele bredden av kulturuttrykk: Scene / Visuell / Musikk / Film / Litteratur / Kulturarv  

Hvorfor står Den kulturelle skolesekken (DKS) på timeplanen?  
DKS har særlig relevans i forhold til generell del av læreplanen.

 

  • DKS kan knyttes opp både tematisk og metodisk til spesifikke fag og kompetansemål
  • DKS kan bidra til økt motivasjon og bedre læringsmiljø

Les mer om tilbudene til DKS

To elever spiller gitar