Hovedseksjon

Læringsmiljøgruppa

Læringsmiljøgruppa jobber for et godt og inkluderende læringsmiljø på skolen i samabeid med elevrådet.

Gjennomførte kampanjer blant elever og lærere:

  • Si- hei - kampanjen: som satte fokus på å si hei og smile til hverandre. Alle klasser lagde en smiley som ble hengt opp rundt om på skolen for å minne oss på å si hei og smile. 
  • Gode-ord-kampanje: i etterkant av den føste kampanjen hadde vi fokus på å si fine ord til hverandre. Klassene lagde forslag til gode ord og setninger og mange pyntet opp med dem  i klasserommene og i gangene.
  • Aksjon lysglimt! Gjennomføres 2 ganger i året, over 2 uker. Her er fokus å lete etter gode gjerninger hos hverandre og ha et positivt fokus. Både barn og voksne skal gjøre hverandre gode, gjennom å påpeke lysglimt i hverdagen!
  • Garderobekonkurranse: i samarbeid med elevrådet har vi løpet av året en garderobekonkurranse på skolen. Her er fokus orden i garderoben.