Læringsmiljøgruppa

Læringsmiljøgruppa jobber mot et godt læringsmiljø på skolen i samabeid med elevrådet.

Gjennomførte kampanjer blant elever og lærere:

  • Si- hei - kampanjen: som satte fokus på å si hei og smile til hverandre. Alle klasser lagde en smiley som ble hengt opp rundt om på skolen for å minne oss på å si hei og smile. 
  • Gode-ord-kampanje: i etterkant av den føste kampanjen hadde vi fokus på å si fine ord til hverandre. Klassene lagde forslag til gode ord og setninger og mange pyntet opp med dem  i klasserommene og i gangene.