Hovedseksjon

Praksisskole

Tavleundervisning
Dette medfører at skolen har flere kull med studenter hvert år. Vi synes det er spennende å ha kontakt med fagmiljøene og er stolte av at vi får lov til å gi dagens lærerstudenter praksiserfaringer ved vår skole.
 
Vi gleder oss til at årets kull med studenter skal gjøre sitt inntog i vår skolehverdag.