Hovedseksjon

Rett til særskilt norskopplæring

Hva er særskilt norskopplæring?  

Særskilt norskopplæring er et tilbud til de elever som ikke har gode nok ferdigheter i norsk og som trenger ekstra oppfølging for å kunne følge undervisningen i norsk.

Målet med særskilt språkopplæring er at eleven så fort som mulig blir god nok i norsk til å følge den vanlige opplæringen i skolen. Når eleven kan nok norsk, skal eleven ikke lenger få særskilt språkopplæring.

 

Har du spørsmål om særskilt norskopplæring?

Ta kontakt med kontaktlærer, inspektør eller sosiallærer.