Rett til særskilt norskopplæring

Gutt og jente illustrasjon

Reglementet ligger på denne siden på flere språk: norsk, engelsk, somali, tamil, tyrkisk, urdu, arabisk og vietnamesisk.