Hovedseksjon

Leseutviklingsplan

Målet med planen er å øke lesekompetansen for den enkelte elev og bedre resultater i lesing for skolen som helhet. Vi jobber kontinuerlig for å evaluere og implementere leseplanen på alle trinn og i de fleste fag.

Lesing er en av fem grunnleggende ferdigheter, og ferdigheten er helt avgjørende for læring i skolen. Det leses i alle fag, og alle lærere er leselærere. En målrettet, systematisk og enhetlig praksis i leseopplæringen er viktig for å sikre god progresjon for den enkelte elev.

Skolens plan for leseopplæring og elevenes leseprogresjon skal tydeliggjøre ambisjoner og gi retning for innsatsen. Planen skal bygge på og utdype prioriteringer og ambisjoner i skolens strategiske plan.

Leseplanen inneholder 5 områder:

  • Ord og begreper
  • Læringsstrategier
  • Lesestrategier
  • Målretting og lesemåter
  • Leseinteresse