Permisjonsreglement

Ønsker foresatte å søke permisjon fra undervisningen på Prinsdal skole, må skriftlig søknad sendes i god tid på dette skjema i forveien: postmottak@ude.oslo.kommune.no. Merk "Til Prinsdal skole" i emnefeltet. Skolens rektor vil behandle søknaden.

Regelen om maksimalt 10 dager permisjon pr. skoleår er videreført.

 • I skolenes forsvarlighetsvurdering skal både elevens innsats og prestasjoner vektlegges
 • Det skal normalt ikke gis permisjon til elever med udokumentert fravær fra opplæringen
 • Det skal ikke gis permisjon til dager/tider der skolen gjennomfører prøver og vurderingssituasjoner som er oppført i skolens termin-/fagplaner
 • Det skal som før normalt ikke innvilges permisjon til ferie og/eller treningssamlinger
 • Skolen kan, etter en individuell skjønnsmessig vurdering, innvilge permisjon til deltakelse i spesielle arrangementer og markeringer som f.eks.;
  • politisk arbeid
  • organisasjonsarbeid
  • familiebegivenheter
  • idrettslig og kulturell konkurranse/stevne på høyt nivå