Hovedseksjon

Samtykke fotografering

På grunn av reglene om personvern, må skolen innhente samtykke for å ta og dele bilder/video av elever.

Oslo kommune har laget digitalt samtykkeskjemae som dere som foresatte må gå inn å godkjenne. Det digitale samtykkeskjemaet erstatter tidligere skjema som er sendt hjem i ranselpost.

Lenke til samtykke fotografering og deling av bilder