Veileder for hjem-skole samarbeid

Gutt og jente, med skoleelementer

Foresatte er en viktig del av det utvidede klassemiljøet, og veilederen "Samarbeid hjem–skole" gir tips om hvordan ansatte og foresatte sammen kan bidra til et inkluderende skolemiljø.

Skole-hjem standarden er publisert på Oslo kommunes nettsider