Hovedseksjon

Veileder for hjem-skole samarbeid

Foresatte er en viktig del av det utvidede klassemiljøet, og veilederen "Samarbeid hjem–skole" gir tips om hvordan ansatte og foresatte sammen kan bidra til et inkluderende skolemiljø.

Skole-hjem standarden er publisert på Oslo kommunes nettsider