Hovedseksjon

Eksterne aktiviteter i AKS-tiden

AKS-figur-fotball-gul

 

  • Vi samarbeider også med tennisklubben. I vår hadde vi ca 50 barn påmeldt dette kurset, det var populært!
  • Vi kan tilby skiskole på Skullerud for 2. trinn.
  • Vi samarbeider med Prinsdal Skolekor og korpset som har øvelser i AKS-tiden.
  • Vi samarbeider med Hauketo IF.

 

 Ta kontakt med AKS for spørsmål om påmelding til kursene.