Hovedseksjon

Læringsrommene Hugin og Munin

m5

Læringsrommene våre er Hugin for elever på 2.-4. trinn og Munin for elever på 5. - 7. trinn. Hugin holder til i eget rom i 2. og 3. klassebygget. Munin holder til i hovedbygget i 2.etg.

På Hugin og Munin har vi lesekurs, regnekurs, begrepstrening, engelskkurs og spesialundervisning. Rommene er godt utstyrt med bøker, læringsspill og konkreter. På Hugin og Munin jobber vårt spesialpedagogiske team. De fleste elever på skolen får tilbud om et kurs eller gruppe på læringsrommene i løpet av skolegangen.

Bakgrunn for navnene Hugin og Munin:

Hugin og Munin er ifølge norrøn mytologi ravnene til guden Odin. De flyr hver dag over hele verden og kommer tilbake på kvelden for å hviske i øret til Odin alt de har sett og lært. Dette gjør Odin til den mest kloke og kunnskapsrike guden i norrøn mytologi. Hugin betyr "tanke" og Munin betyr "minne".