Vår profil

skolegård2

Prinsdal skole har omlag 470 elever.

Vi setter elevenes læring i sentrum og har høye ambisjoner på elevenes vegne. Elevene våre kommer fra hele verden.

TidligInnsatsEarlyYears (TIEY) og veiledet lesing er arbeidsmåter som benyttes. Sammen med naboskoler deltar vi i prosjektene "Vurdering for læring i faget matematikk" og "Prinsdalstoppenprosjektet" for bedre overgang barneskole-ungdomsskole. Skolen satser på kvalitet i leseopplæringen gjennom deltagelse i et 3-årig leseutviklingsprosjekt i regi av Utdanningsetaten i Oslo.

Skolens visjon: "TRYKK PÅ LÆRING" etterleves gjennom systematikk og strukturer i læringsarbeidet og gode resultater og en positiv utvikling over tid kan dokumenteres. Vi deltar i Skolemegling Oslo og utdanner egne elevmeglere, og elevmiljøet er godt med høy trivsel og lite mobbing. Ledelsen følger opp undervisningspraksis med observasjon og veiledning. Skolen er praksisskole for HiOA og godkjent lærebedrift.

Aktivitetsskolen Prinsdal gir et godt tilbud med læringsstøttende aktiviteter i moderne lokaler.