Hovedseksjon

Vår profil

skolegård2

Prinsdal skole har omlag 430 elever.

Vi setter elevenes læring i sentrum og har høye ambisjoner på elevenes vegne. Elevene våre kommer fra hele verden.

Sammen med naboskoler deltar vi i "Prinsdalstoppenprosjektet" for bedre overgang barneskole-ungdomsskole. Skolen satser på kvalitet i lese og språkopplæringen gjennom å være pilotskole for prosjektet StøDig i regi av Utdanningsetaten i Oslo.

Skolens visjon: "TRYKK PÅ LÆRING" etterleves gjennom systematikk og strukturer i læringsarbeidet. Ledelsen følger opp undervisningspraksis med observasjon og veiledning. Skolen er praksisskole for HiOA og godkjent lærebedrift.

Aktivitetsskolen Prinsdal gir et godt tilbud med læringsstøttende aktiviteter i moderne lokaler.