Elevrådet

elevrådet

Elevrådet skal jobbe for å skape et godt sosialt fellesskap, utvikle læringsmiljøet og sikre at elevenes rettigheter ivaretas.

Dette skoleåret har elevrådet fått på plass en vennebenk i skolegården. De skal også arrangere en garderobekonkurranse i november.

Meld saker til elevrådet ved å kontakte din representant i klassen.

Ansvarlig lærer for elevrådet er Aynur Eren, kontaktlærer på 2. trinn.