Elevrådet

elevrådet

Hva er elevrådet?

Elevrådet er et felles demokratisk organ valgt av elevene selv på en skole. Alle skolen er i følge opplæringsloven priktige å opprette et elevråd. Elevrådet skal jobbe for å skape et godt sosialt fellesskap, utvikle læringsmiljøet og sikre at elevenes rettigheter ivaretas.

 Dette skoleåret har elevrådet fått på plass en vennebenk i skolegården. De skal også arrangere en garderobekonkurranse i november.

 Meld saker til elevrådet ved å kontakte din representant i klassen.

Ansvarlig lærer for elevrådet er Aynur Eren, kontaktlærer på 2. trinn.