Hovedseksjon

Elevrådet

elevrådet

Elevrådet skal jobbe for å skape et godt sosialt fellesskap, utvikle læringsmiljøet og sikre at elevenes rettigheter ivaretas.

Elevrådet møtes ca hver 14. dag.

Elevrådet har i høst fått til en refleksaksjon på skolen vår, les mer om den her.

I fjor fikk elevrådet på plass en flott vennebenk i skolegården, og de skal senere i år arrangere garderobekonkurranse på skolen.

Meld saker til elevrådet ved å kontakte din representant i klassen.

Ansvarlig lærer for elevrådet er Marte Thorstein, leselærer og prosjektleder for Det Magiske skolebiblioteket.