Hovedseksjon

Retningslinjer for bruk av teknologi og IKT-utstyr på Prinsdal skole

Programmering på nettbrett

I de siste årene har vårt samfunn opplevd en grad av digitalisering som vi bare for noen tiår siden ikke så for oss. Vi ser av denne utviklingen at fremtiden stadig vil bli mer digitalisert. I den forbindelse ønsker vi å gi våre elever de beste forutsetninger for å mestre den digitale fremtiden, og stå rustet til å møte de muligheter og utfordringer som vil møte oss som individer og samfunn.

I lys av digitaliseringen skolen går igjennom, ønsker vi å være tydelige i retningslinjene for bruk av både læringsbrett, mobiltelefoner og smartklokker på vår skole. I menyen til høyre på denne siden finner dere dokumenter med hvilke retningslinjer som gjelder for elever og foresatte til enhver tid når det gjelder bruk av teknologi i skoletiden. I menyen nedenfor finner dere kontraktene vi benytter ved førstegangs utlån av læringsbrett på Prinsdal skole.

Vi ønsker at alle foresatte setter seg inn i disse reglene.

Dersom dere har spørsmål vedr. dette, vil vi at dere tar kontakt med oss.

Med vennlig hilsen,
Kjersti Vågmo, rektor

Råd og regler for bruk av IKT-utstyr

Sørg for at du kjenner skolens regler for hvordan du skal bruke IKT-utstyret på skolen. Reglene gjelder både når du bruker skolens utstyr og privat utstyr i undervisningen.

 1. PCer og nettbrett i Osloskolen er verktøy for skolearbeidet. Det er skolen som eier utstyret, og det skal behandles forsiktig og tas godt vare på.
 2. Vær en god venn, også på internett. Si fra til en voksen hvis du opplever noe som ikke er greit.
 3. IKT-utstyret skal brukes til læringsaktiviteter. Bruk ikke utstyret til å søke etter upassende innhold, som vold og pornografi.
 4. Passord er viktig og privat. Bruk ditt eget brukernavn og pass på at det bare er ditt. Velg et lurt passord som du holder for deg selv.
 5. Tenk deg godt om før du deler personlige bilder og opplysninger om deg selv og andre på internett. Husk at du ikke kan dele bilder av andre uten å spørre om lov.


Tips

 • Husk at internett aldri glemmer. Det du publiserer, kan bli der for alltid.
 • Husk at:
  • hvem som helst kan skrive tekster på internett
  • det som står der trenger ikke å være sant
  • Sjekk kilder og still spørsmål hvis du er usikker på om noe du leser på nett er riktig.
 • På internett kan du finne og dele informasjon, bilder, video og musikk. Husk at det ikke er alt du kan bruke fritt og at du må ta med informasjon om kilden til det du bruker.
 • Gjør deg godt kjent med råd og anbefalinger for nettvett og trygg bruk av IKT. For eksempel www.dubestemmer.no eller www.ung.no/nettvett