Høstprosjekt - "Mørke dager, mørke netter"

Prinsdal

I løpet av dagen i dag har elever og lærere fått anledning til å besøke hverandres undervisningsrom for å se hva klassene og trinnene har arbeidet med den siste tiden. Denne fredagen var nemlig kulminasjonen av det tverrfaglige høstprosjektet som alle elevene på skolen har deltatt på. Temaet var "Mørke dager, mørke netter" og trinnene presenterte ulike typer kunst og elevarbeider som har med høst, mørket og mørketid å gjøre. Og vi fikk virkelig servert en god miks av kunst!

Se gjerne igjennom den vedlagte bildeserien for å få et lite innblikk i noen av tingene prosjektet munnet ut i.

Tusen takk til alle elever, lærere og miljøarbeidere som har stått på med prosjektet de siste ukene!

Prinsdal