Avduking av skulptur i skolegården

Skulpturen Leik

Elever, lærere, FAU-representanter, kunstutvalget og kulturbyråden var til stede for å overvære avdukingen.

Kunstverket heter Leik og er laget av Sigve Knutson. Den er 4 meter høy, 2,5 meter bred og er laget i støpt aluminium.

Den nye skulpturen står i skolegården vår. Under seremonien fikk vi taler fra rektor, kulturbyråden og kunstutvalget.