Hovedseksjon

4.trinn sprer gode ord

et skilt med fargerike flagg

De har laget vimpler med gode ord og kjærlighet. De henger i klasserommet og minner på hvor viktig det er å ta vare på hverandre :-)

et gult papir med svart skrift på
et blått stykke papir med svart tekst på
et stykke papir med skrift på den
en rosa skjorte med tegning på