Rutiner ved elevfravær

sms

Foresatte skal benytte SMS-løsningen til å melde fra om sykdom og fravær for eleven. Dette må gjøres tidlig om morgenen før 1. time. Kontaktlærer eller lærer i 1. time, vil sjekke fraværsmeldingene og informere kontoret dersom det er elever fraværende uten at melding er gitt. Forkontoret vil ringe opp foresatte der melding ikke er sendt oss. Det gjøres for å sikre at vi har oversikt og kontroll på alt fravær og på at alle elevene som skal  være her, er på plass. For at denne rutinen skal fungere , er det viktig at foresatte:      

  • Sørger for at skolen til enhver tid har oppdaterte mobil telefonnummer

  • melder fra om fravær før 1. time

  • benytter SMS- løsningen ved alle korte meldinger om fravær og skriver klassekode.

Hvordan bruke SMS-løsningen:

 

Ved elevfravær, send sms til 41 71 61 12. Begynn meldingen med PRINS-mellomrom-klassekode, og deretter ønsket beskjed. En melding skal se slik ut: Eks:  PRINS 3A Per er syk i dag.