Veileder for hjem-skole samarbeid

Gutt og jente, med skoleelementer

Utdanningsetaten har på oppdrag fra byråd for oppvekst og kunnskap utarbeidet en ny veileder for hjem–skolesamarbeidet. Den nye veilederen gjelder fra februar 2018 og erstatter tidligere Oslostandard for samarbeid hjem–skole.

 "Samarbeid hjem–skole" gir råd for å lykkes med hjem–skolesamarbeidet for foresatte og medarbeidere i skole og AKS.

 Foresatte er en viktig del av det utvidede klassemiljøet, og veilederen "Samarbeid hjem–skole" gir tips om hvordan ansatte og foresatte sammen kan bidra til et inkluderende skolemiljø. 

 Skole-hjem standarden er publisert på Oslo kommunes nettsider