Om skole-hjem samarbeid

skole-hjem samarbeid

Høsten 2014 ble det innført en ny oslostandard med felles retningslinjer for samarbeidet mellom skolen og hjemmene. Oslostandarden for skole-hjem samarbeid skal bidra til å styrke dialogen mellom foresatte, lærere og skolen, slik at forutsetningene for elevenes læring og trivsel er best mulig.

Standarden er bygget opp tematisk rundt skolens kjerneoppgaver: Fag og læring; Trygghet og trivsel, og Dialog og samarbeid. Under hvert kapittel tydeliggjøres gjensidige forventninger:

  • Hva kan du forvente av skolen?
  • Hva forventer skolen av deg som foresatt?

Gjør deg kjent med standarden på denne siden.