Halvårsvurdering i Its learning

Skoleplattform Oslo: Ny læringsplattform, itslearning

For å komme inn i Its learning må man først logge seg inn i portalen. Det gjør man via forsiden på skolens hjemmeside- logg inn- for foresatt (bankID)

For å finne halvårsvurderingen gjør følgende:

  1. Klikk på ikonet ITS under verktøy inne i portalen.

  2. På denne side ligger oversikt over dine barn på skolen.

  3. Midt på siden ligger "brev" med halvårsvurdering.

  4. Husk å merk av for riktig termin - termin 1 (høst) eller termin 2 (vår).

 

Les mer om Skoleplattform Oslo inne i portalen. På "infosider" kan du klikke på "Informasjon fra Osloskolen til foresatte".