Ordensreglement for Osloskolen

Byråden for oppvekst og kunnskap fastsatte den 3. juli i år ny forskrift om reglement for orden og oppførsel i Osloskolen (ordensreglementet). Det nye ordensreglementet erstatter nåværende ordensreglement og trer i kraft 1. august 2018.

 

Her ligger det nye ordensreglementet for Osloskolen.