Ordensregler

Det er viktig å gjøre seg kjent med forskriften om reglement for orden og oppførsel ved Prinsdal skole. Formålet med ordensreglementet er å bidra til å oppfylle osloskolens målsetting om et arbeids- og læringsmiljø preget av ro, orden, respekt og faglig konsentrasjon.

Reglene for orden og oppførsen leser du i dokumentet på denne siden.