Ferie og fridager

Solsikker
  • Skoleåret har 190 dager
  • Elever har 175 dager til ferier og andre ikke læringsrettede aktiviteter
  • Skolene kan ikke gjøre lokale endringer i den felles skoleruta for Osloskolen. Kalenderen på denne siden gjelder for alle de offentlige skolene i Oslo (både grunnskole og vgs). 
  • Skolenes planleggingsdager legges til  elevenes ferie- og fridager
  • Følg med på skolens kalender for informasjon om aktiviteter og fridager.

Osloskolens skolerute:

https://www.oslo.kommune.no/skole-og-utdanning/ferie-og-fridager-i-skolen/