Prøvekalender for Osloskolen

Forskjellige skoleelementer

Prøveplan Oslo er en oversikt over obligatoriske prøver i Osloskolen.

Samlet sett inngår de ulike prøvene i en helhetlig plan for systematisk dokumentasjon av osloelevenes læringsutbytte.

Prøvene er samlet i en prøvekalender, som ligger på denne siden.