Rutiner ved elevfravær

sms

Foresatte skal benytte SMS-løsningen til å melde fra om sykdom og fravær for eleven. Dette må gjøres tidlig om morgenen før 1. time. Kontaktlærer eller lærer i 1. time, vil sjekke fraværsmeldingene og informere kontoret dersom det er elever fraværende uten at melding er gitt.

Kontoret vil ringe foresatte der melding ikke er sendt oss. Det gjøres for å sikre at vi har oversikt og kontroll på alt fravær og på at alle elevene som skal være her, er på plass.

For at denne rutinen skal fungere, er det viktig at foresatte:

  • Sørger for at skolen til enhver tid har oppdaterte mobil telefonnummer
  • melder fra om fravær før 1. time
  • benytter SMS- løsningen ved alle korte meldinger om fravær og skriver klassekode.


Hvordan bruke SMS-løsningen:

Ved elevfravær, send sms til 41 71 61 12. Begynn meldingen med PRINS-mellomrom-klassekode, og deretter ønsket beskjed. En melding skal se slik ut: Eks: PRINS 3A Per er syk i dag.