Skolemegling

meglere 2017-18

Målet med skolemegling:

Målet er å heve elevenes sosiale kompetanser og gi skolen et verktøy for håndtering av konflikter samt å forebygge konflikter og mobbing.

Opplæring:

Årlig gjennomføres et opplæringsprogram på 6. trinn. Med opplæring menes det at hele klassen går gjennom et program i konflikthåndtering og megling. Etter det kan elevene søke om å bli elevmeglere. Opplæringen foregår over 7 dobbelttimer i løpet av 6 uker. Klassenes kontaktlærer er til stede.

Ansvarlige for opplæringen: Lærer Kate Ezzari.

Metode/arbeidsmåte:

Øktene er basert på samtale og refleksjon. Det vil også være en del øvelser, leker og rollespill som er relatert til dagens tema og skal få elevene til å tenke over innholdet i det som det samtales om.

 

Skolemegling

Temaer knyttet til meglingen

Konflikter:

Hva er det synlige i en konflikt? - hva kan være årsak? - hvilke følelser/reaksjoner utøser det hos dem det går utover? - er konflikter bare negativt?

Kommunikasjon:

Hva legger elevene i begrepet? - hvordan kommuniserer man ofte i en konfliktsituasjon? - god/dårlig lytter - kroppsspråk

 

Temaer knyttet til mekling

Konflikthåndtering:

-Hvordan møte hverandre i en konflikt - ulike løsningsmåter - fokus på framtid: hvordan vil vi ha det fremover og hva   skal til for at det skjer? - elevmekling